เราไม่ได้เตรียมตัวเพียงพอสำหรับการแข่งขัน
ส่วนโปรเจ็กต์อื่นอยู่ระหว่างการพัฒนา